‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ Activepieces logo ( http://url6285.activepieces.com/ls/click?upn=pgdQZyyw94T3p9Cc8r1AjZPxs1YkbC0Mx-2FFOcnf7Yssibxx2QPp96T9eODIj4aRBViPy_ruN-2F7tJka6uRb6-2F11zKpq86AWgpxE5b0wL3RjkBEO1-2FNzMKaKL4gBoJUv-2FhZgdFzabCPIjZYG9XszA14cWG-2B8-2FefKZahjAlRZQm9zkA482qy5JHMUXukdT9FBUSiUl2Ft0SvWoGAL51LyO6dV0FQP-2FNUdfJpQNtmUJsnUBmAv8ErevBaaR-2B6OweKOOG3C-2BLYBJNIGq18K5Bg7ebub7S-2FFfKtzhLq25kKwqpjufYwwvlMIh0vmV9oSBX0Qy7QXVQDiZo88AvKXvFjyFfewvIQrQ40LVy0z6tbuAsObfQyK8oOqvWiK8-2BLYx5U7z1Kxkna6EtyoAGKrAWz-2FbmsIVl9bCw2ekfepQBwLLp4sRIFrgw-3D ) Hey Kiệt *Things happened* and Write long SEO articles by ChatGPT on WordPress has failed to run, you can check the details by clicking below. View Issue ( http://url6285.activepieces.com/ls/click?upn=pgdQZyyw94T3p9Cc8r1AjYmNVw0UNsPU-2B3iHfGSI1k4jpWkDsdYAbUkjwNiCPdjmIofOixl5LUAPQellRD-2BQc6-2BmgR75t5tEp3R6axSqitw-3D_krW_ruN-2F7tJka6uRb6-2F11zKpq86AWgpxE5b0wL3RjkBEO1-2FNzMKaKL4gBoJUv-2FhZgdFzabCPIjZYG9XszA14cWG-2B8-2FefKZahjAlRZQm9zkA482qy5JHMUXukdT9FBUSiUl2Ft0SvWoGAL51LyO6dV0FQP-2FNUdfJpQNtmUJsnUBmAv8ErevBaaR-2B6OweKOOG3C-2BLYBJNIGq18K5Bg7ebub7S-2FFUok-2BJgYPwD0yJnj0d6iIQgEPlGzKnJcfsi1i-2FPYY8K56Is4w2XublCOC-2FMghNq2uJYTkOYRXMbLfoyww2zKR-2FsgEYegQINqSzEu5ClPUaVpMad-2BsFCILDen0EMJSilO2eNIZUBM6-2BolKMU6B-2FaDycY-3D ) Activepieces, Inc. 398 11th Street, 2nd floor, San Francisco, CA 94103Activepieces Write long SEO articles by ChatGPT on WordPress Failed

Sure! Here's a Vietnamese song for you:

Title: Mắt Biếc (Blue Eyes)
Artist: Trịnh Thăng Bình

Verse 1:
Em có đôi mắt biếc như biển xanh
Anh lơ đãng nhìn người đến tận cùng
Từng lời thề nguyền trọn cuộc đời này
Anh muốn nắm tay em đi khắp chân trời

Chorus:
Mắt biếc xin hãy gọi tên em
Bên nhau trọn đời như một giấc mơ êm
Yêu thương này sẽ không bao giờ phai
Đôi ta mãi mãi sẽ mãi mãi bên nhau

Verse 2:
Em là ánh sáng trong cuộc đời anh
Lòng em thủy chung, mãi bên bờ vai
Anh sẽ bảo vệ em trọn đời này
Bên em mỗi khi trời mưa bay đi

(Chorus)

Bridge:
Trọn đời này anh sẽ đứng bên em
Ngọt ngào yêu thương không bao giờ kết thúc
Mắt biếc xin hãy cứ tin anh
Đời này anh và em mãi mãi bên nhau

(Chorus)

Outro:
Mắt biếc xin hãy gọi tên em
Bên nhau trọn đời như một giấc mơ êm
Yêu thương này sẽ không bao giờ phai
Đôi ta mãi mãi sẽ mãi mãi bên nhau