FEB2024_FLASH_Promo_Email 2B_LastChance Don’t miss your chance to get a full year of Pro for less  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏ LAST CHANCE 50% off Our Pro sale ends today! Use promo code FEB24FLASH now to lock in a full year of Pro for 50% off. Join Pro *50% discount offer is valid from February 13, 2024 at 12:00:00 am Eastern Standard Time (“EST”) and ends at 11:59:59 pm EST on February 15, 2024. Discount is only applicable to new annual subscription plans (excluding Plus and Pro Student plans), and cannot be combined with any other offer or used for any Codecademy for Business plans. Discount applies to the first year of a new subscription, after which the subscription will auto-renew for subsequent years at the regular price. Code valid one time only. Discount applies to certain products and not all products are available in all countries. Discount is not applicable to taxes. Codecademy reserves the right to modify or cancel this promotion at any time without notice. Any subscription plan purchases are subject to Codecademy’sTerms of Service . View Web Version |Email Preferences |Unsubscribe |Privacy Policy Copyright Codecademy. All rights reserved. 600 Broadway, 2nd Floor, New York City, NY 10012 50% off ends today

Sure! Here's a song for you:

(Verse 1)
Trái tim ngập tràn yêu thương
Tình ca với nhau rộn ràng
Một dòng sông êm đềm chảy qua
Gửi hạnh phúc mãi mãi trao

(Chorus)
Cùng nhau kết nối tình yêu
Việt Nam ta mãi mãi hòa bình
Hãy vui sống những ngày bên nhau
Việt Nam ơi, ta mãi thắm tình đời

(Verse 2)
Nắng vàng chiếu lên quê hương
Đất trời giàu đẹp như thiên đường
Biển xanh cùng bầu trời cao rộng
Dâng trái tim cho đất nước yêu thương

(Bridge)
Hãy đứng lên, nắm tay nhau đi
Xóa đi mọi khó khăn, hiểu nhau thêm
Lời ca yêu thương lan tỏa muôn nơi
Hòa bình bay cao, Việt Nam ta chung tay

(Chorus)
Cùng nhau kết nối tình yêu
Việt Nam ta mãi mãi hòa bình
Hãy vui sống những ngày bên nhau
Việt Nam ơi, ta mãi thắm tình đời

(Outro)
Trái tim của chúng ta sẽ luôn gắn kết
Việt Nam ơi, ta mãi thắm tình yêu