How do you turn a stranger into a referral? Follow these 5 steps. See newsletter: https://www.linkedin.com/comm/feed/news/6615802?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_notification_digest_01%3BeKhbzqADS1qeB2exBB%2FwNw%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=2BrawvMDTpnr81&trk=eml-email_notification_digest_01-notification_digest-0-EDITORIAL_BLAZE_INAPP&trkEmail=eml-email_notification_digest_01-notification_digest-0-EDITORIAL_BLAZE_INAPP-null-k21zy5~lsn6i12c~kl-null-null&eid=k21zy5-lsn6i12c-kl&otpToken=MTMwNzFmZTIxNTI5Y2NjZGJkMjkwZmViNDExZWUwYmQ4NmM2ZDk0ODliYTg4ZjZmN2JjZjA3Njg0YjVjNWRmYWY3ZDFkNGU5NzhmYWJjYzA1NWZiYTlhMDM3M2JkMjVkMmM1ZmRmYjIyZGMxNzQ3ZTY2ZTA1MTU4LDEsMQ%3D%3D —————- This email was intended for truong kiet (–) Learn why we included this: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/4788?lang=en&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_notification_digest_01%3BeKhbzqADS1qeB2exBB%2FwNw%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=2BrawvMDTpnr81&trk=eml-email_notification_digest_01-SecurityHelp-0-textfooterglimmer&trkEmail=eml-email_notification_digest_01-SecurityHelp-0-textfooterglimmer-null-k21zy5~lsn6i12c~kl-null-null&eid=k21zy5-lsn6i12c-kl&otpToken=MTMwNzFmZTIxNTI5Y2NjZGJkMjkwZmViNDExZWUwYmQ4NmM2ZDk0ODliYTg4ZjZmN2JjZjA3Njg0YjVjNWRmYWY3ZDFkNGU5NzhmYWJjYzA1NWZiYTlhMDM3M2JkMjVkMmM1ZmRmYjIyZGMxNzQ3ZTY2ZTA1MTU4LDEsMQ%3D%3D You are receiving LinkedIn notification emails. Unsubscribe: https://www.linkedin.com/comm/psettings/email-unsubscribe?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_notification_digest_01%3BeKhbzqADS1qeB2exBB%2FwNw%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=2BrawvMDTpnr81&trk=eml-email_notification_digest_01-unsubscribe-0-textfooterglimmer&trkEmail=eml-email_notification_digest_01-unsubscribe-0-textfooterglimmer-null-k21zy5~lsn6i12c~kl-null-null&eid=k21zy5-lsn6i12c-kl&loid=AQHehGn_7tQk2AAAAY2srFjAOdMuWlsgNe5dK-1KUClm_1-tsv0yQKVz8Ci1q-H5N_Wll6oxRpB-PocPi0coCy8WaCl8LDSQuB7nVdUl4xMH8jDTnQ Help: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67?lang=en&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_notification_digest_01%3BeKhbzqADS1qeB2exBB%2FwNw%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=2BrawvMDTpnr81&trk=eml-email_notification_digest_01-help-0-textfooterglimmer&trkEmail=eml-email_notification_digest_01-help-0-textfooterglimmer-null-k21zy5~lsn6i12c~kl-null-null&eid=k21zy5-lsn6i12c-kl&otpToken=MTMwNzFmZTIxNTI5Y2NjZGJkMjkwZmViNDExZWUwYmQ4NmM2ZDk0ODliYTg4ZjZmN2JjZjA3Njg0YjVjNWRmYWY3ZDFkNGU5NzhmYWJjYzA1NWZiYTlhMDM3M2JkMjVkMmM1ZmRmYjIyZGMxNzQ3ZTY2ZTA1MTU4LDEsMQ%3D%3D © 2024 LinkedIn Corporation, 1zwnj000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085.LinkedIn and the LinkedIn logo are registered trademarks of LinkedIn.How do you turn a stranger into a…

Sure, here's a short Vietnamese song for you:

Đi qua nhau ngày đông sương lạnh
Không biết tên nhau cũng chẳng quen gặp
Nhưng một cái nhìn đã đủ để trái tim xao xuyến
Lạ làm sao, hình như có điều gì đó đang lồng lộng

Ngày tháng trôi qua như những cánh hoa bay
Tình bạn ấy đã dần thành tình yêu say
Bạn xa lạ ơi, hãy biến thành người để yêu
Dù chỉ mới gặp nhau, nhưng lòng em rất muốn hiểu

Chorus:
Làm sao để biến người xa lạ thành người thân?
Bằng những chia sẻ, cuộc sống trở nên gần
Từ lời hay ý chí, từ những niềm tin không phai
Chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, bên nhau đến tận cùng đời

Hòa cùng nhịp tim, mở lòng như trái tim hồng
Chia sẻ những niềm vui, những giọt nước mắt buồn
Dù xa lạ ban đầu, nhưng khi gặp nhau ta không còn lạnh lùng
Tình bạn dần nở hoa, dệt nên một hạnh phúc dài lâu

Bridge:
Cuộc sống là chặng đường dài
Và ta cần nhau để bước qua mọi ngày
Dù làm sao, hãy để tình yêu rực cháy
Biến từng người xa lạ thành bạn đời đồng hành mãi mãi

Chorus:
Làm sao để biến người xa lạ thành người thân?
Bằng những chia sẻ, cuộc sống trở nên gần
Từ lời hay ý chí, từ những niềm tin không phai
Chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, bên nhau đến tận cùng đời

Outro:
Bạn xa lạ ơi, hãy cùng nhau xây dựng tương lai
Yêu nhau thật sâu, trọn vẹn mỗi ngày
Với những kỷ niệm đẹp, và những giấc mơ không biên giới
Người xa lạ đã trở thành tình yêu thật sự trong trái tim này