—————————————- Your highlights —————————————- Suggested for you Ali Ghodsi shared a post: This is pretty amusing, kudos to Kyle and Vinoth for debunking this. As they say, lies, damn lies, and statistics: https://lnkd.in/g_8ryEjz LIKE PRAISE EMPATHY 875, 38 Comments Don’t Worry About Data Lakehouse Features, Trust in Google Search… Read more: https://www.linkedin.com/comm/feed/update/urn:li:activity:7159217974531256321?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_network_conversations_01%3BNjrYtvSSTfmhT6iZcdCW9g%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=1tDWJdQXnwnr81&trk=eml-email_network_conversations_01-network~post~cta~text-0-read~more&trkEmail=eml-email_network_conversations_01-network~post~cta~text-0-read~more-null-k21zy5~lsn6r0tc~i2-null-null&eid=k21zy5-lsn6r0tc-i2&otpToken=MTMwNzFmZTIxNTI5Y2NjZGJkMjkwZmViNDExZWUwYmQ4NmM3ZDQ0MDliYWE4ZjYyN2JjZjA3Njg0YjVjNWRmYWY3ZDFkNGU5NmNlOGJmZjk2NDlkYzg5ZWRhMGVhZGZlM2ZlYzhiYWZlNDQ3MzAxZGUyYWQ3NzNmLDEsMQ%3D%3D See more on LinkedIn: https://www.linkedin.com/comm/feed/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_network_conversations_01%3BNjrYtvSSTfmhT6iZcdCW9g%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=1tDWJdQXnwnr81&trk=eml-email_network_conversations_01-footer_promo-0-footer_see_all&trkEmail=eml-email_network_conversations_01-footer_promo-0-footer_see_all-null-k21zy5~lsn6r0tc~i2-null-null&eid=k21zy5-lsn6r0tc-i2&otpToken=MTMwNzFmZTIxNTI5Y2NjZGJkMjkwZmViNDExZWUwYmQ4NmM3ZDQ0MDliYWE4ZjYyN2JjZjA3Njg0YjVjNWRmYWY3ZDFkNGU5NmNlOGJmZjk2NDlkYzg5ZWRhMGVhZGZlM2ZlYzhiYWZlNDQ3MzAxZGUyYWQ3NzNmLDEsMQ%3D%3D —————————————- This email was intended for truong kiet (–) Learn why we included this: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/4788?lang=en&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_network_conversations_01%3BNjrYtvSSTfmhT6iZcdCW9g%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=1tDWJdQXnwnr81&trk=eml-email_network_conversations_01-SecurityHelp-0-textfooterglimmer&trkEmail=eml-email_network_conversations_01-SecurityHelp-0-textfooterglimmer-null-k21zy5~lsn6r0tc~i2-null-null&eid=k21zy5-lsn6r0tc-i2&otpToken=MTMwNzFmZTIxNTI5Y2NjZGJkMjkwZmViNDExZWUwYmQ4NmM3ZDQ0MDliYWE4ZjYyN2JjZjA3Njg0YjVjNWRmYWY3ZDFkNGU5NmNlOGJmZjk2NDlkYzg5ZWRhMGVhZGZlM2ZlYzhiYWZlNDQ3MzAxZGUyYWQ3NzNmLDEsMQ%3D%3D You are receiving Network Conversations emails. Some content may be automatically translated based on your settings. Unsubscribe: https://www.linkedin.com/comm/psettings/email-unsubscribe?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_network_conversations_01%3BNjrYtvSSTfmhT6iZcdCW9g%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=1tDWJdQXnwnr81&trk=eml-email_network_conversations_01-unsubscribe-0-textfooterglimmer&trkEmail=eml-email_network_conversations_01-unsubscribe-0-textfooterglimmer-null-k21zy5~lsn6r0tc~i2-null-null&eid=k21zy5-lsn6r0tc-i2&loid=AQHVXFmZDAkUrQAAAY2sssCotiuzazn09-XBnIxHu-y4d9nAF6HxEa3X8DEOQxwcflDhWQ4hanil-oMypQ7MWyvnTDnjad0Ii34MO_hB-UYqt17aJJZ2CF2KxfD55OhKljjL Help: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67?lang=en&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_network_conversations_01%3BNjrYtvSSTfmhT6iZcdCW9g%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=1tDWJdQXnwnr81&trk=eml-email_network_conversations_01-help-0-textfooterglimmer&trkEmail=eml-email_network_conversations_01-help-0-textfooterglimmer-null-k21zy5~lsn6r0tc~i2-null-null&eid=k21zy5-lsn6r0tc-i2&otpToken=MTMwNzFmZTIxNTI5Y2NjZGJkMjkwZmViNDExZWUwYmQ4NmM3ZDQ0MDliYWE4ZjYyN2JjZjA3Njg0YjVjNWRmYWY3ZDFkNGU5NmNlOGJmZjk2NDlkYzg5ZWRhMGVhZGZlM2ZlYzhiYWZlNDQ3MzAxZGUyYWQ3NzNmLDEsMQ%3D%3D © 2024 LinkedIn Corporation, 1zwnj000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085. LinkedIn and the LinkedIn logo are registered trademarks of LinkedIn.💬 Ali Ghodsi recently posted

Certainly! Here's a Vietnamese song for you:

Title: "Em Của Ngày Hôm Qua" (You of Yesterday)
Artist: Sơn Tùng M-TP

Verse 1:
Ngày hôm qua em đã đến
Giữa cuộc đời anh từng đen tối
Một ánh sáng nhỏ lóe lên
Tan biến đi những muộn phiền

Chorus:
Em của ngày hôm qua
Vụt qua như một giấc mơ
Lướt qua tim anh bên tôi
Em của ngày hôm qua
Giờ đây đã mãi xa rời
Như một kỷ niệm ngọt ngào

Verse 2:
Ngày hôm qua em đã đi
Để lại trong lòng anh nỗi nhớ
Cánh cửa tình yêu đóng lại
Chỉ còn một chút thương đau

Bridge:
Em đã bước đi trên con đường mới
Hạnh phúc vẫn đang nở rộ
Anh chỉ mong em được vui sống
Dù cho đã xa cách nhau

Chorus:
Em của ngày hôm qua
Vụt qua như một giấc mơ
Lướt qua tim anh bên tôi
Em của ngày hôm qua
Giờ đây đã mãi xa rời
Như một kỷ niệm ngọt ngào

Outro:
Ngày hôm qua đã qua đi
Nhưng trong tim anh vẫn còn em
Em của ngày hôm qua