‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ Activepieces logo ( http://url6285.activepieces.com/ls/click?upn=pgdQZyyw94T3p9Cc8r1AjZPxs1YkbC0Mx-2FFOcnf7Yssibxx2QPp96T9eODIj4aRBZpS8_ruN-2F7tJka6uRb6-2F11zKpq86AWgpxE5b0wL3RjkBEO1-2FNzMKaKL4gBoJUv-2FhZgdFzabCPIjZYG9XszA14cWG-2B8-2FefKZahjAlRZQm9zkA482qy5JHMUXukdT9FBUSiUl2Ft0SvWoGAL51LyO6dV0FQP-2FNUdfJpQNtmUJsnUBmAv8ErevBaaR-2B6OweKOOG3C-2BLYx7qYTP9ltlyFmAqmyh5VJmoQgprCOh1giii8Yv7lor-2FiV8ImwU3tXgjgcL9MBbVIAY8KjQiaH2Di5GA1KOVI91C5sM0Ujt2Pmdly-2Fc9sl8ru2xYYxSUbHaeIVLljSsgdYgvFUmtQM1F85V4hR1vz8SKwYYjP4Et6R0g7efQK6kw-3D ) Hey Kiệt *Things happened* and Write long SEO articles by ChatGPT on WordPress has failed to run, you can check the details by clicking below. View Issue ( http://url6285.activepieces.com/ls/click?upn=pgdQZyyw94T3p9Cc8r1AjYmNVw0UNsPU-2B3iHfGSI1k53H7-2FZUIP-2BqwB1qgpgAtmJyM2QlplJ3kuxG6-2BKuA5-2FHX6bBacMI9vWbcRcHmERs8o-3DEKyv_ruN-2F7tJka6uRb6-2F11zKpq86AWgpxE5b0wL3RjkBEO1-2FNzMKaKL4gBoJUv-2FhZgdFzabCPIjZYG9XszA14cWG-2B8-2FefKZahjAlRZQm9zkA482qy5JHMUXukdT9FBUSiUl2Ft0SvWoGAL51LyO6dV0FQP-2FNUdfJpQNtmUJsnUBmAv8ErevBaaR-2B6OweKOOG3C-2BLYx7qYTP9ltlyFmAqmyh5VJmZ-2Flh55DSbcot3-2FnuLwmAFdPAw8a9ZmmEfp1opEX1h8XGSdqhpA10g0JUzLCGfobNabpePb8oHo-2BK4RZfR5eTtUiesGL3A-2BJ7-2B0hOqOTM-2BRC7IB3bvCm6CraOEkRDUVbEZYpdKhmP-2BNzUvVnkKaQKY-3D ) Activepieces, Inc. 398 11th Street, 2nd floor, San Francisco, CA 94103Activepieces Write long SEO articles by ChatGPT on WordPress Failed

Certainly! Here's a Vietnamese song for you:

Title: "Một Mình Trong Bóng Tối" (Alone in the Dark)

Verse 1:
Một mình lang thang trong bóng tối
Nhưng trong trái tim, lỡ làm sao quên được anh
Hình bóng anh luôn theo đến giấc mơ
Chẳng thể nào dập tan cơn đau tình này

Chorus:
Em không thể nào quên đi anh
Ký ức ngọt ngào những ngày xưa
Trái tim em còn mãi nguyên vẹn
Dù thế giới xung quanh đã thay đổi

Verse 2:
Anh có biết em lòng đau như thế nào?
Mỗi đêm thức trắng, không tìm được giấc ngủ
Nhưng em vẫn tin rằng một ngày nào đó
Chúng ta sẽ về bên nhau, tay trong tay

Chorus:
Em không thể nào quên đi anh
Ký ức ngọt ngào những ngày xưa
Trái tim em còn mãi nguyên vẹn
Dù thế giới xung quanh đã thay đổi

Bridge:
Cuộc sống đôi khi khó khăn và đầy gian truân
Nhưng em tin rằng tình yêu sẽ vượt qua
Vùng dậy từ đáy lòng, em sẽ mãi yêu anh
Dù có bao nhiêu khó khăn trước mắt

Chorus:
Em không thể nào quên đi anh
Ký ức ngọt ngào những ngày xưa
Trái tim em còn mãi nguyên vẹn
Dù thế giới xung quanh đã thay đổi

Outro:
Một mình trong bóng tối, em vẫn hát lên ca khúc này
Dành riêng cho anh, người đã làm trái tim em rung động
Dù có bao xa cách, em vẫn tin rằng chúng ta sẽ gặp nhau
Và tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi trường tồn