[image: Google] Mới đăng nhập trên Windows truongkiet1822002@gmail.com Chúng tôi phát hiện thấy có một yêu cầu đăng nhập mới vào Tài khoản Google của bạn trên một thiết bị Windows. Nếu đây là yêu cầu của bạn, thì bạn không phải làm gì thêm. Nếu đây không phải là yêu cầu của bạn, thì chúng tôi sẽ giúp bạn bảo mật tài khoản. Kiểm tra hoạt động Bạn cũng có thể xem hoạt động bảo mật tại https://myaccount.google.com/notifications Chúng tôi gửi email này để thông báo cho bạn biết về những thay đổi quan trọng đối với Tài khoản Google và dịch vụ của bạn. © 2024 Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Cảnh báo bảo mật

Sure! Here's a Vietnamese song for you:

Title: "Em của ngày hôm qua" (You of Yesterday)
Composer: Sơn Tùng M-TP

Verse 1:
Em của ngày hôm qua, đã từng trao tôi những giấc mơ
Khi ta chung đôi, bên nhau lúc mặt trời tắt khỏi

Chorus:
Người ơi! Đừng lo lắng, bởi tình yêu vẫn mãi nguyện mang
Nhìn xa kia, những ánh sao lung linh, dẫu cách xa bao nhiêu

Verse 2:
Em của ngày hôm qua, dường như thời gian đã qua mau
Kỷ niệm xưa, tình yêu ấy đâu mất rồi đâu?

Chorus:
Người ơi! Đừng lo lắng, bởi tình yêu vẫn mãi nguyện mang
Nhìn xa kia, những ánh sao lung linh, dẫu cách xa bao nhiêu

Bridge:
Hãy quay lại với tôi, như ngày đầu hai ta bên nhau
Chúng ta có thể vượt qua muôn trùng sóng gió

Chorus:
Người ơi! Đừng lo lắng, bởi tình yêu vẫn mãi nguyện mang
Nhìn xa kia, những ánh sao lung linh, dẫu cách xa bao nhiêu

Outro:
Em của ngày hôm qua, hãy để tôi quên đi những mơ ước
Và bước đi, mãi mãi trong tình yêu không chập chờn.