Your free trial is waitingNever stop growing with access to everything worth reading.͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ‌ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ‌ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ Welcome to Scribd! Access 170 million documents (and counting) anytime, anywhere. Explore legal documents, research papers, user manuals, niche interests, and so much more. Read free for 30 days Cancel anytime. Why you’ll love Scribd Explore what Scribd has to offer with a free 30‑day trial . We’ll remind you before your trial ends. Save documents to reference later, choose color themes and listening speed, plus enjoy recommendations based on your interests. Enjoy Scribd on all iOS and Android devices. Download content for offline reading and listening. Get answers you won’t find anywhere else From technology and teaching methods to DIY and hobbyist text, Scribd has the documents you need for specialized info on any topic. Science & Mathematics Technology & Engineering Social Science Teaching Methods & Materials Law Business Read free for 30 days Cancel anytime. Refer a friend Unsubscribe Account Contact us This email was sent to truongkiet1822002@gmail.com <>. Scribd, Inc., 460 Bryant Street, San Francisco, CA 94107 Everand, Scribd, and SlideShare are trademarks of Scribd, Inc. All rights reserved.Welcome to Scribd!

Sure! Here's a song for you:

Đường đời ta đi qua nhiều gian nan
Nhưng trái tim vẫn luôn hát vang
Biết bao lỗi lầm chẳng vấn vương
Vì tình yêu ta cùng nhau xây dựng

(refrain)
Hãy vững tin và đi cùng em
Trong cuộc sống này dẫu có gian nan
Ta sẽ vượt qua, tay trong tay mãi mãi
Đến cuối cuộc đời, ta sẽ hạnh phúc mai sau

Gió thổi qua từng làn tóc bay bay
Cùng nhau hát bài ca yêu thương này
Dù cho mưa rơi hay nắng chiếu sáng
Tình yêu ta mãi không bao giờ phai mờ

(refrain)
Hãy vững tin và đi cùng em
Trong cuộc sống này dẫu có gian nan
Ta sẽ vượt qua, tay trong tay mãi mãi
Đến cuối cuộc đời, ta sẽ hạnh phúc mai sau

(bridge)
Dù trải qua bao khó khăn, sóng gió
Bên nhau ta vẫn luôn mãi yêu thương
Và khi bước vào ngày mai tươi sáng
Tình yêu ta sẽ mãi mãi bền vững

(refrain)
Hãy vững tin và đi cùng em
Trong cuộc sống này dẫu có gian nan
Ta sẽ vượt qua, tay trong tay mãi mãi
Đến cuối cuộc đời, ta sẽ hạnh phúc mai sau

Đường đời ta đi qua nhiều gian nan
Nhưng trái tim vẫn luôn hát vang