Help us protect your account Before you sign in, we need to verify your identity. Enter the following code on the sign-in page. 438071 If you have not recently tried to sign into GitLab, we recommend changing your password (https://gitlab.com/-/user_settings/password/edit) and setting up Two-Factor Authentication (https://gitlab.com/help/user/profile/account/two_factor_authentication) to keep your account safe. Your verification code expires after 60 minutes. — You’re receiving this email because of your account on gitlab.com. Verify your identity

Verse 1:
Chào buổi sáng mới tươi đẹp,
Mình cùng nhau bảo vệ tài khoản đáng quý.
Trước khi đăng nhập, xác minh danh tính bạn nhé,
Nhập mã số sau trang đăng nhập đi.

Chorus:
438071 là mã xác thực của bạn,
Giúp an toàn cho tài khoản yêu thương.
Nếu bạn chưa thử đăng nhập gần đây,
Đổi mật khẩu ngay và cài đặt xác thực hai yếu tố.

Verse 2:
Mã xác thực chỉ tồn tại trong 60 phút,
Hãy nhanh chóng thực hiện để không lỡ hẹn.
GitLab gửi email này để bảo vệ tài khoản của bạn,
Cùng nhau xác minh danh tính và tránh rủi ro.

Chorus:
438071 là mã xác thực của bạn,
Giúp an toàn cho tài khoản yêu thương.
Nếu bạn chưa thử đăng nhập gần đây,
Đổi mật khẩu ngay và cài đặt xác thực hai yếu tố.

Bridge:
Hãy cùng nhau bảo vệ tài khoản,
GitLab mãi bên bạn, chung tay giữ an ninh.
Tiếp tục khám phá thế giới công nghệ,
Với GitLab, mọi dự án đều thực hiện thành công.

Chorus:
438071 là mã xác thực của bạn,
Giúp an toàn cho tài khoản yêu thương.
Nếu bạn chưa thử đăng nhập gần đây,
Đổi mật khẩu ngay và cài đặt xác thực hai yếu tố.

Outro:
Bạn nhận được email này vì có tài khoản trên GitLab,
Hãy cùng khóa chặt bảo mật để không lo lắng.
Tự tin tiến tới thành công với GitLab,
Dù là ngày mới hay bất kỳ lúc nào trong ngày.