—————————————- Your highlights —————————————- Suggested for you Reynold Xin shared a post: This is probably the first time in public that I talked extensively about Apache Spark’s history, design philosophies, and some of the evolutions… LIKE PRAISE EMPATHY 1,012, 14 Comments From Spark to Databricks: Spark’s Origins, Innovations, and What’s Next – with Reynold Xin Read more: https://www.linkedin.com/comm/feed/update/urn:li:activity:7141152109361541120?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_network_conversations_01%3Bqsp4c9CNR02HDKsIuurmWg%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=1tPrLekCcwJr41&trk=eml-email_network_conversations_01-network~post~cta~text-0-read~more&trkEmail=eml-email_network_conversations_01-network~post~cta~text-0-read~more-null-k21zy5~lrgbjgoe~dl-null-null&eid=k21zy5-lrgbjgoe-dl&otpToken=MTMwNzFmZTIxNTI5Y2NjZGJkMjkwZmViNDExZWUyYjA4ZmM5ZDQ0MDliYWY4ZTZiN2JjZjA3Njg0YjVjNWRmYWY3ZDFkNGU5NzFlNGVhZDA3MmI5ZjQ4NDc1ZWFmMTkzYzI0OWU1ZGE0OTA2ODRkZDM2YTIwMWFkLDEsMQ%3D%3D See more on LinkedIn: https://www.linkedin.com/comm/feed/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_network_conversations_01%3Bqsp4c9CNR02HDKsIuurmWg%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=1tPrLekCcwJr41&trk=eml-email_network_conversations_01-footer_promo-0-footer_see_all&trkEmail=eml-email_network_conversations_01-footer_promo-0-footer_see_all-null-k21zy5~lrgbjgoe~dl-null-null&eid=k21zy5-lrgbjgoe-dl&otpToken=MTMwNzFmZTIxNTI5Y2NjZGJkMjkwZmViNDExZWUyYjA4ZmM5ZDQ0MDliYWY4ZTZiN2JjZjA3Njg0YjVjNWRmYWY3ZDFkNGU5NzFlNGVhZDA3MmI5ZjQ4NDc1ZWFmMTkzYzI0OWU1ZGE0OTA2ODRkZDM2YTIwMWFkLDEsMQ%3D%3D —————————————- This email was intended for truong kiet (–) Learn why we included this: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/4788?lang=en&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_network_conversations_01%3Bqsp4c9CNR02HDKsIuurmWg%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=1tPrLekCcwJr41&trk=eml-email_network_conversations_01-SecurityHelp-0-textfooterglimmer&trkEmail=eml-email_network_conversations_01-SecurityHelp-0-textfooterglimmer-null-k21zy5~lrgbjgoe~dl-null-null&eid=k21zy5-lrgbjgoe-dl&otpToken=MTMwNzFmZTIxNTI5Y2NjZGJkMjkwZmViNDExZWUyYjA4ZmM5ZDQ0MDliYWY4ZTZiN2JjZjA3Njg0YjVjNWRmYWY3ZDFkNGU5NzFlNGVhZDA3MmI5ZjQ4NDc1ZWFmMTkzYzI0OWU1ZGE0OTA2ODRkZDM2YTIwMWFkLDEsMQ%3D%3D You are receiving Network Conversations emails. Some content may be automatically translated based on your settings. Unsubscribe: https://www.linkedin.com/comm/psettings/email-unsubscribe?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_network_conversations_01%3Bqsp4c9CNR02HDKsIuurmWg%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=1tPrLekCcwJr41&trk=eml-email_network_conversations_01-unsubscribe-0-textfooterglimmer&trkEmail=eml-email_network_conversations_01-unsubscribe-0-textfooterglimmer-null-k21zy5~lrgbjgoe~dl-null-null&eid=k21zy5-lrgbjgoe-dl&loid=AQG6jyWYdBlxUQAAAY0SM_d-7wNnlJBfGE7QVSkeM1InB8f4sPtGXU1Ekl5K3A3AIhn8e8WMO2MkJtHXWFKSWbupHehnKpDnTEklZIdT9_GfDczl0AuN8dweiQ1IamLNQXWA Help: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67?lang=en&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_network_conversations_01%3Bqsp4c9CNR02HDKsIuurmWg%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=1tPrLekCcwJr41&trk=eml-email_network_conversations_01-help-0-textfooterglimmer&trkEmail=eml-email_network_conversations_01-help-0-textfooterglimmer-null-k21zy5~lrgbjgoe~dl-null-null&eid=k21zy5-lrgbjgoe-dl&otpToken=MTMwNzFmZTIxNTI5Y2NjZGJkMjkwZmViNDExZWUyYjA4ZmM5ZDQ0MDliYWY4ZTZiN2JjZjA3Njg0YjVjNWRmYWY3ZDFkNGU5NzFlNGVhZDA3MmI5ZjQ4NDc1ZWFmMTkzYzI0OWU1ZGE0OTA2ODRkZDM2YTIwMWFkLDEsMQ%3D%3D © 2024 LinkedIn Corporation, 1zwnj000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085. LinkedIn and the LinkedIn logo are registered trademarks of LinkedIn.💬 Reynold Xin recently posted

Sure! Here's a song for you:

(Verse 1)
Trời xanh ngát cùng gió thổi
Đất Việt Nam ta trọn vẹn hồn thơ
Biển sâu xa thiên nhiên tươi đẹp
Hòa trong tiếng sóng bài ca vui tươi

(Chorus)
Việt Nam quê hương yêu dấu
Ngàn năm văn hiến, khắc sâu lòng nhau
Dân tộc đoàn kết, tình yêu mãi mãi
Việt Nam hãy mãi là ngôi nhà

(Verse 2)
Từ Bắc vào Nam, những nơi tuyệt vời
Sapa mây trắng, Hạ Long nước biếc xanh tươi
Hội An cổ kính, Huế vương giả trong mơ
Cần Thơ dịu dàng, Sài Gòn lung linh đêm phôi phai

(Chorus)
Việt Nam quê hương yêu dấu
Ngàn năm văn hiến, khắc sâu lòng nhau
Dân tộc đoàn kết, tình yêu mãi mãi
Việt Nam hãy mãi là ngôi nhà

(Bridge)
Những con người thân thiện, tình yêu chung
Nụ cười hân hoan, khắp mọi miền đất trung
Vùng cao trù phú, miền núi xanh biếc
Mênh mông đồng bằng, đất trời phù sa

(Chorus)
Việt Nam quê hương yêu dấu
Ngàn năm văn hiến, khắc sâu lòng nhau
Dân tộc đoàn kết, tình yêu mãi mãi
Việt Nam hãy mãi là ngôi nhà