Build a strong rapport with your network through these expert tips. See newsletter: https://www.linkedin.com/comm/feed/news/5877204?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_notification_digest_01%3B9uocZewmRPmmtsIvv%2BRKuA%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=0r2As52CopJr41&trk=eml-email_notification_digest_01-notification_digest-0-EDITORIAL_BLAZE_INAPP&trkEmail=eml-email_notification_digest_01-notification_digest-0-EDITORIAL_BLAZE_INAPP-null-k21zy5~lrgbagm0~do-null-null&eid=k21zy5-lrgbagm0-do&otpToken=MTMwNzFmZTIxNTI5Y2NjZGJkMjkwZmViNDExZWUyYjA4ZmM4ZDk0ODliYWY4ZjZkN2JjZjA3Njg0YjVjNWRmYWY3ZDFkNGU5NTRlMWYwZGU3Y2Y4ZGRjMWM0ODFjYmQwNDM2NzRlNTc3YTgwY2I5ZjVkOTM2NmVhLDEsMQ%3D%3D —————- This email was intended for truong kiet (–) Learn why we included this: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/4788?lang=en&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_notification_digest_01%3B9uocZewmRPmmtsIvv%2BRKuA%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=0r2As52CopJr41&trk=eml-email_notification_digest_01-SecurityHelp-0-textfooterglimmer&trkEmail=eml-email_notification_digest_01-SecurityHelp-0-textfooterglimmer-null-k21zy5~lrgbagm0~do-null-null&eid=k21zy5-lrgbagm0-do&otpToken=MTMwNzFmZTIxNTI5Y2NjZGJkMjkwZmViNDExZWUyYjA4ZmM4ZDk0ODliYWY4ZjZkN2JjZjA3Njg0YjVjNWRmYWY3ZDFkNGU5NTRlMWYwZGU3Y2Y4ZGRjMWM0ODFjYmQwNDM2NzRlNTc3YTgwY2I5ZjVkOTM2NmVhLDEsMQ%3D%3D You are receiving LinkedIn notification emails. Unsubscribe: https://www.linkedin.com/comm/psettings/email-unsubscribe?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_notification_digest_01%3B9uocZewmRPmmtsIvv%2BRKuA%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=0r2As52CopJr41&trk=eml-email_notification_digest_01-unsubscribe-0-textfooterglimmer&trkEmail=eml-email_notification_digest_01-unsubscribe-0-textfooterglimmer-null-k21zy5~lrgbagm0~do-null-null&eid=k21zy5-lrgbagm0-do&loid=AQGxOrAdnZQ5AgAAAY0SLY7T-E-rWw5MHh57P3xdNwBWb3MgZ6tyZGLyFHU_2NP_uCjnWspN4Lddptx4jWDOWQDKs-M1oJx6UowQ2UjLIaGEHyeeCQ Help: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67?lang=en&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_notification_digest_01%3B9uocZewmRPmmtsIvv%2BRKuA%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=0r2As52CopJr41&trk=eml-email_notification_digest_01-help-0-textfooterglimmer&trkEmail=eml-email_notification_digest_01-help-0-textfooterglimmer-null-k21zy5~lrgbagm0~do-null-null&eid=k21zy5-lrgbagm0-do&otpToken=MTMwNzFmZTIxNTI5Y2NjZGJkMjkwZmViNDExZWUyYjA4ZmM4ZDk0ODliYWY4ZjZkN2JjZjA3Njg0YjVjNWRmYWY3ZDFkNGU5NTRlMWYwZGU3Y2Y4ZGRjMWM0ODFjYmQwNDM2NzRlNTc3YTgwY2I5ZjVkOTM2NmVhLDEsMQ%3D%3D © 2024 LinkedIn Corporation, 1zwnj000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085.LinkedIn and the LinkedIn logo are registered trademarks of LinkedIn.Build a strong rapport with your network…

Sure! Here's a song by Vietnamese:

Verse 1:
Trái tim ta đang như bước trong mơ,
Ngọt ngào như gió đưa bay hồn thơ.
Ta gửi lời yêu trong ánh mắt,
Trọn vẹn như tình yêu vô vàn màu sắc.

Chorus:
Em à, một nụ cười của em đã thay đổi cuộc đời anh,
Với niềm tin và hy vọng, chúng ta sẽ đi qua mọi khó khăn.
Hãy đến với anh, em nhé, cùng xây dựng tình yêu trọn vẹn,
Dù có sóng gió, ta sẽ mãi bên nhau, không bao giờ xa cách.

Verse 2:
Đường đời này thường có nhiều chông gai,
Nhưng cùng nhau sẽ làm cho phần đời này trở nên hoài bão.
Giữ lấy tay em, anh sẽ không rời bỏ,
Bởi tình yêu chân thành là sức mạnh để vượt qua.

Chorus:
Em à, một nụ cười của em đã thay đổi cuộc đời anh,
Với niềm tin và hy vọng, chúng ta sẽ đi qua mọi khó khăn.
Hãy đến với anh, em nhé, cùng xây dựng tình yêu trọn vẹn,
Dù có sóng gió, ta sẽ mãi bên nhau, không bao giờ xa cách.

Bridge:
Trái tim ta như một ước mơ,
Tình yêu này sẽ mãi mãi không phai mờ.
Hãy tin rằng, em và anh chung lối,
Sẽ đi xa tận cùng thế giới.

Chorus:
Em à, một nụ cười của em đã thay đổi cuộc đời anh,
Với niềm tin và hy vọng, chúng ta sẽ đi qua mọi khó khăn.
Hãy đến với anh, em nhé, cùng xây dựng tình yêu trọn vẹn,
Dù có sóng gió, ta sẽ mãi bên nhau, không bao giờ xa cách.

Outro:
Bên nhau ta vượt qua mọi khó khăn,
Tay trong tay, hạnh phúc muôn sắc tươi thắm.
Đắm say trong tình yêu đong đầy,
Ta sẽ mãi bên nhau, mãi không xa cách.