Last week at your company Databricks Andy Kofoid shared a post: Achieved a big milestone this weekend by hitting 2 million miles with United Airlines! The captain stopped by to give me a special momento. Nice… LIKE PRAISE EMPATHY 1,327, 113 Comments Read more: https://www.linkedin.com/comm/feed/update/share:7150523689137008641?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_last_week_from_your_company_01%3BeSroovNXTTm51bAiAixEFg%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=3bOAQ0O6zsHr41&trk=eml-email_last_week_from_your_company_01-network~post~cta~text-0-read~more&trkEmail=eml-email_last_week_from_your_company_01-network~post~cta~text-0-read~more-null-k21zy5~lreh2ole~bi-null-null&eid=k21zy5-lreh2ole-bi&otpToken=MTMwNzFmZTIxNTI5Y2NjZGJkMjkwZmViNDExZWUyYjY4NmNiZDc0NjlkYWQ4YTZiN2JjZjA3Njg0YjVjNWRmYWY3ZDFkNGU5MWJjYWRhODg3YTg0ZTg4NTUzMzkzY2I4NjIwNDVjZDhlYzlmNjNlZDAzM2VkMDg0LDEsMQ%3D%3D Databricks shared a post: Retail organizations are investing in data and #AI now more than ever. Stop by booth #6604 at #NRF2024 to learn how #GenAI can be used to support… LIKE PRAISE INTEREST 161, 1 Comment Databricks at NRF Read more: https://www.linkedin.com/comm/feed/update/share:7149802367553523712?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_last_week_from_your_company_01%3BeSroovNXTTm51bAiAixEFg%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=3bOAQ0O6zsHr41&trk=eml-email_last_week_from_your_company_01-network~post~cta~text-0-read~more&trkEmail=eml-email_last_week_from_your_company_01-network~post~cta~text-0-read~more-null-k21zy5~lreh2ole~bi-null-null&eid=k21zy5-lreh2ole-bi&otpToken=MTMwNzFmZTIxNTI5Y2NjZGJkMjkwZmViNDExZWUyYjY4NmNiZDc0NjlkYWQ4YTZiN2JjZjA3Njg0YjVjNWRmYWY3ZDFkNGU5MWJjYWRhODg3YTg0ZTg4NTUzMzkzY2I4NjIwNDVjZDhlYzlmNjNlZDAzM2VkMDg0LDEsMQ%3D%3D Coworker Milestones Louis Louis Celebrating 8 years at Databricks View profile: https://br.linkedin.com/in/louis-louis-96617819b Kaori Ishige Celebrating 2 years at Databricks View profile: https://jp.linkedin.com/in/kaori-ishige-41954935 Bandish Shah Recently joined Databricks View profile: https://www.linkedin.com/in/bandish-shah Check out more from Databricks View company page: https://www.linkedin.com/company/databricks —————————————- This email was intended for truong kiet (–) Learn why we included this: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/4788?lang=en&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_last_week_from_your_company_01%3BeSroovNXTTm51bAiAixEFg%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=3bOAQ0O6zsHr41&trk=eml-email_last_week_from_your_company_01-SecurityHelp-0-textfooterglimmer&trkEmail=eml-email_last_week_from_your_company_01-SecurityHelp-0-textfooterglimmer-null-k21zy5~lreh2ole~bi-null-null&eid=k21zy5-lreh2ole-bi&otpToken=MTMwNzFmZTIxNTI5Y2NjZGJkMjkwZmViNDExZWUyYjY4NmNiZDc0NjlkYWQ4YTZiN2JjZjA3Njg0YjVjNWRmYWY3ZDFkNGU5MWJjYWRhODg3YTg0ZTg4NTUzMzkzY2I4NjIwNDVjZDhlYzlmNjNlZDAzM2VkMDg0LDEsMQ%3D%3D You are receiving LinkedIn notification emails. Unsubscribe: https://www.linkedin.com/comm/psettings/email-unsubscribe?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_last_week_from_your_company_01%3BeSroovNXTTm51bAiAixEFg%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=3bOAQ0O6zsHr41&trk=eml-email_last_week_from_your_company_01-unsubscribe-0-textfooterglimmer&trkEmail=eml-email_last_week_from_your_company_01-unsubscribe-0-textfooterglimmer-null-k21zy5~lreh2ole~bi-null-null&eid=k21zy5-lreh2ole-bi&loid=AQF70P2lJSLdoQAAAY0LjIJ4uCW3v3TJwFyBgkm8AKJhyhNlt82-6Zk7H4ztOjsrX5LybJrFjEM6e-cfJcf1YQFmwi5pwL6_5goUv6j5yn6X0k9K-sOrq7zIyEk Help: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67?lang=en&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_last_week_from_your_company_01%3BeSroovNXTTm51bAiAixEFg%3D%3D&midToken=AQHPw_67LI1B_w&midSig=3bOAQ0O6zsHr41&trk=eml-email_last_week_from_your_company_01-help-0-textfooterglimmer&trkEmail=eml-email_last_week_from_your_company_01-help-0-textfooterglimmer-null-k21zy5~lreh2ole~bi-null-null&eid=k21zy5-lreh2ole-bi&otpToken=MTMwNzFmZTIxNTI5Y2NjZGJkMjkwZmViNDExZWUyYjY4NmNiZDc0NjlkYWQ4YTZiN2JjZjA3Njg0YjVjNWRmYWY3ZDFkNGU5MWJjYWRhODg3YTg0ZTg4NTUzMzkzY2I4NjIwNDVjZDhlYzlmNjNlZDAzM2VkMDg0LDEsMQ%3D%3D © 2024 LinkedIn Corporation, 1zwnj000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085. LinkedIn and the LinkedIn logo are registered trademarks of LinkedIn.New from your coworkers at Databricks

Sure! Here's a song by Vietnamese:

Title: Đồng Hành Cùng Nhau (Journey Together)

Verse 1:
Mặt trời lên soi rọi, ngày mới bắt đầu
Hạnh phúc đong đầy trong lòng ta êm đềm mơ màng
Bước nhẹ lên con đường, vui khúc hát ngân nga
Tình yêu thương đong đầy, cùng nhau chung tay xây

Chorus:
Hãy đồng hành cùng nhau, bước đi trên đường đời
Tình yêu sẽ mãi mãi, gửi trao nhau muôn nơi
Đời đẹp hơn khi có nhau, hãy cùng như những người bạn
Gieo hạt giống hạnh phúc, mãi mãi đến trọn vẹn

Verse 2:
Cùng nhau chia sẻ nỗi buồn, cùng nhau vui cất tiếng cười
Giọt nước mắt sẽ được lau đi bởi tình yêu trong đôi mắt
Ngàn lời ca ngợi, tình yêu không biết mệt mỏi
Đi qua bao thăng trầm, nhưng mãi nhớ nhau về.

(Chorus)

Bridge:
Dù cuộc sống có thay đổi, chúng ta vẫn sẽ luôn bên nhau
Tình yêu chẳng bao giờ phai nhòa, mãi mãi sáng trong trái tim ta
Bước đi cùng nhau, tạo nên những dấu ấn đẹp
Vươn tới tương lai rạng rỡ, hạnh phúc thỏa lòng mơ ước

(Chorus)

Outro:
Hãy đồng hành cùng nhau, mãi mãi không xa rời
Tình yêu là khát khao, chắp cánh cho những giấc mơ
Vì nhau, ta sẽ mãi cùng nhau, đồng hành trên cuộc đời
Bước đi trên con đường tình yêu, vui suốt đời.

I hope you like it! Let me know if you'd like any changes.